Coaching biznesowy

Coaching biznesowy to usługa kierowana do kadry zarządzającej, liderów, menedżerów, właścicieli firm oraz wszystkich, którzy chcieliby się rozwijać zawodowo i osiągać ponadprzeciętne rezultaty w biznesie.

Coaching biznesowy uwzględnia specyfikę celów, ról i uwarunkowań działalności biznesowej. Prowadzony jest z uwzględnieniem ról zawodowych w kontekście firmy oraz innych obszarów aktywności życiowej. Jest skoncentrowany na wsparciu osoby, korzystającej z tej usługi w doskonaleniu kompetencji,  niezbędnych do realizacji wyznaczonych celów zawodowych a przez to do  rozwoju kariery zawodowej. 

Sesje coachingowe wiążą się zarówno z tematami i problemami w wykonywaniu  pracy zawodowej, jak  i szerszym – osobistym, rodzinnym, życiowym kontekstem funkcjonowania i uzyskiwania satysfakcji z życia i pracy. W ich efekcie następuje zwiększenie motywacji, podnoszenie kwalifikacji menedżerskich oraz doskonalenie  wymaganych kompetencji i  w efekcie zwiększenie efektywności.