Coaching grupowy

Coaching grupowy (team coaching) polega na wspieraniu rozwoju grup i zespołów, w celu osiągnięcia przez nie zakładanego poziomu efektywności.

Uczestniczenie w sesjach coachingowych zapewni lepszą komunikację, relacje,motywacje i efekt synergii w zespole. Uczestnicy coachingu zyskają umiejętności: 

  • radzenia sobie z trudną, konfliktową sytuacją, 
  • pracy nad nowym, trudnym projektem, 
  • zdobywania nowego rynku 
  • przeprowadzania zmian w firmie.  


Proces coachingu  grupowego pozwoli wydobyć i wzmocnić w członkach zespołu umiejętności i predyspozycje oraz utrwalić zachowania, które będą skuteczne i akceptowane przez grupę.  W procesie coachingu  członkowie grupy uczą się w wyniku działania,  obserwacji i osobistego doświadczenia,  a nie w wyniku otrzymywania informacji i instrukcji oraz zaleceń.