Coaching menedżerski

Coaching menedżerski (manager coaching)/ Coaching członków zarządów/ Executive coaching)  adresowany  do członków wyższej kadry kierowniczej oraz członków zarządu, chcących rozwijać styl przywódczy w oparciu o posiadane zasoby i doświadczenie.

Dostarcza umiejętności radzenia sobie z trudnościami w prowadzeniu biznesu jak i narzędzi pomagających w rozwijaniu organizacji i jej pracowników. Coaching i relacja coachingowa inicjują proces rozwoju kompetencji menedżerskich, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań organizacji i odbiorcy usługi coachingowej. 

Coaching zapewni możliwości i ostrość  nowego spojrzenia na dotychczasowe metody i sposoby zarządzania.