Coaching ścieżki zawodowej

Coaching ścieżki zawodowej (Career Coaching) wspiera rozwój kariery, zgodny z planem rozwoju, aspiracjami zawodowymi i życiowymi wartościami osoby, uczestniczącej w coachingu.

Przeznaczony jest także dla tych, którzy chcą samodzielnie zaplanować i rozwijać swoją karierę zawodową. Celem sesji coachingowych jest odnalezienie w zasobach osoby, uczestniczącej w sesjach coachingowych stabilnych fundamentów, na których budować będzie pracę zawodową. 

Career coaching umożliwia obiektywną ocenę aktualnej sytuacji zawodowej i wskazanie ewentualnych możliwości rozwoju bądź jego zagrożeń. W wyniku coachingu kariery, dzięki podjęciu świadomych, ukierunkowanych działań, zwiększy się zadowolenie z  własnego rozwoju zawodowego i satysfakcja z pracy osoby korzystającej z tej usługi.