Doradztwo strategiczne i operacyjne dla przedsiębiorstw w fazie re- pozycjonowania wyrobów i/lub usług.

Konkurencja wprowadza nowe wyroby i usługi – a Twoja firma oferuje wciąż to samo. Oprócz Ciebie nie ma w firmie osób, które są w stanie wypracować program zmian lub pozyskać partnerów biznesowych?

Oferujemy wsparcie praktyków z wieloletnim doświadczeniem biznesowym. Potrafimy identyfikować istotne zagrożenia dla dalszego funkcjonowania przedsiębiorstw, prowadzonych przez naszych Zleceniodawców. Tworzymy interdyscyplinarne zespoły doradcze, tworzące i realizujące wdrożenia planów naprawczych. Dla trudnych działań restrukturyzacyjnych staramy się tworzyć klimat społecznej akceptacji i przyzwolenia. Pracowników traktujemy jako najcenniejszy zasób organizacji.

Dla przedsiębiorstw, które mają szansę na przezwyciężenie okresowych problemów podejmujemy się opracowywania  i wdrażania programów restrukturyzacyjnych. Wykorzystując prawne możliwości ochrony i wspomagania utrzymania działalności przedsiębiorstw, wspomagamy procesy zapewniające odbudowę pozycji rynkowej  i zasobów przedsiębiorstwa. Wspieramy osoby zarządzające przedsiębiorstwami w kryzysie posiadaną wiedzą i doświadczeniem.


Wykorzystując posiadane kontakty biznesowe oraz zasoby informacyjne, pomagamy w identyfikacji i prowadzeniu negocjacji, zmierzających do pozyskania dla naszych Klientów odpowiednich partnerów biznesowych. Przygotowujemy (lub weryfikujemy) memoranda informacyjne. Wspomagamy – na zasadzie doradztwa lub zastępstwa – prowadzenie negocjacji.

Pomagamy nadać nowo utworzonym przedsięwzięciom właściwą formę prawną, wyposażyć je w kapitał i strukturę, zapewniające realizację wspólnych celów Partnerów. Współpracujemy z naszymi Klientami w zakresie identyfikacji metod finansowania projektów inwestycyjnych, modernizacyjnych, restrukturyzacyjnych. Badamy i prowadzimy doradztwo w zakresie ukształtowania optymalnej struktury kapitału. Wskazujemy źródła i możliwości pozyskiwania kapitału zewnętrznego. Współpracujemy z przedstawicielami instytucji finansowych i banków, prowadzimy bieżącą ocenę atrakcyjności ich produktów i ofert. Wskazujemy preferencyjne źródła współfinansowania projektów, pochodzące ze środków UE i środków krajowych.