Doradztwo strategiczne i operacyjne dla przedsiębiorstw w fazie rozwoju

Twoja firma zwiększa przychody i zatrudnienie. Chcesz ją dalej rozwijać, wejść na nowe rynki, opracować i wprowadzić na rynek nowe produkty lub usługi. Nie wiesz jak to zrobić lub chcesz ograniczyć związane z tym ryzyko?

Wykonujemy analizy i raporty marketingowe. Opracowujemy lub weryfikujemy opracowane i realizowane plany marketingowe  pod względem stanu, potrzeb i perspektyw rozwoju rynku.

Opracowujemy lub aktualizujemy (weryfikujemy) obowiązujące  plany marketingowe. Wykonujemy  audyty marketingowe oraz benchmarking produktów, usług i procesów pod kątem szans zagrożeń i ryzyka wdrażania strategii i planów marketingowych. 

Nasza oferta obejmuje także opracowywanie analiz przed-decyzyjnych dla wyboru wariantu rozwoju (rozwój organiczny versus zakup - przejęcie innego przedsiębiorstwa). Identyfikujemy zasoby i potrzeby inwestycyjne przy wyborze ścieżki rozwoju organicznego. Oferujemy opracowywanie strategii oraz ZTE  inwestycji. Wykonujemy plany-programy rozwoju oraz harmonogramy i preliminarze wydatków. Opracowujemy założenia i wytyczne dla etapu projektowania technicznego. 

Jeżeli chcesz wybudować własną siedzibę lub zakład produkcyjny, zakupić technologie, maszyny i urządzenia o znacznej wartości – ale nie jesteś pewien, czy Ci się to opłaci i jak duże ryzyko wiąże się z podjęciem tej decyzji. Zamierzasz wykorzystać na ten cel kredyt, pożyczkę, dotację? A może lepiej wprowadzić nowego wspólnika i podwyższyć kapitał? Jeżeli bank zażądał biznes planu a w firmie nikt nie ma czasu go przygotować. Jeżeli na rynku pojawia się okazja zakupu istniejącej firmy przeżywającej problemy ale nie potrafisz sprawdzić jej sytuacji i wycenić jej wartości i negocjować ceny….

 

Oferujemy opracowywanie wstępnych analiz i ocen efektywności inwestycji (pre-feasibility study). Wykonujemy wariantowe analizy kosztów i korzyści inwestycji. Opracowujemy studia wykonalności- biznes plany całości - etapów realizacji inwestycji. Wspomagamy naszych Klientów w identyfikacji źródeł finansowania inwestycji. Przygotowujemy wstępne i wiążące plany finansowania inwestycji,  weryfikujemy i prowadzimy bieżącą aktualizację planu i budżetów finansowych projektów inwestycyjnych. Wspomagamy Klientów w negocjacjach z bankami i instytucjami finansowymi w zakresie wykorzystywanych, zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji.   

 

Prowadzimy doradztwo dla przedsiębiorstw, realizujących strategię rozwoju metodą przejmowania - zakupu spółek, prowadzących działalność na rynku: identyfikujemy i dokonujemy oceny standingu podmiotów, spełniających wymagania Klientów. Prowadzimy wstępne analizy  i oceny oraz uczestniczymy (prowadzimy na zlecenie Klientów)  negocjacje warunków wstępnych.

 

Przeprowadzamy due diligance z identyfikacją i oceną ryzyk transakcji. Wykonujemy wyceny przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części. Dokonujemy  wyceny wartości akcji lub udziałów, wyceny aktywów  -  w tym niematerialnych. Przygotowujemy analizy ekonomiczne i finansowych oraz rekomendacje. Uczestniczymy w finalizacji transakcji wraz z prowadzeniem negocjacji transakcji kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Świadczymy usługi doradcze w fazie łączenia/podziału spółek wraz z opracowywaniem dokumentacji formalno-prawnej i ekonomiczno-finansowej, niezbędnej do rejestracji połączenia, podziału, przekształcenia spółek w KRS. Projektujemy i wdrażamy plany połączenia - przejęcia - podziału spółek w tym zmian systemu organizacji i zarządzania dla przejmowanych - połączonych spółek.