Interim management

Nagła choroba, inne zdarzenie losowe. Wypalenie zawodowe spowodowane pracą bez urlopu od 15 lat. Bankructwo głównego kontrahenta. Wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank. Jeżeli doświadczasz lub obawiasz się podobnych zdarzeń – możesz skorzystać z usługi Interim Managmentu. 

Po wstępnej analizie i uzgodnieniu warunków świadczymy usługi okresowego zarządzania przedsiębiorstwami – w tym znajdującymi się  w kryzysie. Diagnozujemy źródła i identyfikujemy istotę problemów biznesowych. Projektujemy i wdrażamy skuteczne rozwiązania. 

Charakteryzują się one nowoczesnością, niezależnością od wewnętrznych układów i grup interesów, wykonalnością i trwałością. Wynagrodzenie jest uzależnione od poziomu złożoności i ryzyka – istotną jego częścią jest premia za sukces lub partycypacja w zyskach. Gwarantujemy profesjonalizm, skuteczność i efektywność procesu zarządzania zmianą, niezależność, obiektywizm oraz wysoki poziom fachowości i doświadczenia menedżerów. Potwierdzają to opinie Klientów na rzecz których zrealizowaliśmy ten rodzaj usług.