Podziękowanie

 

Szanowni Państwo,

W zawiązku z podjęciem przez Zgromadzenie Wspólników decyzji o rozwiązaniu ABM Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zakończeniu jej likwidacji,  chciałbym podziękować naszym Klientom za piętnaście lat współpracy.

Był to dla mnie bardzo trudny okres. Znalezienie miejsca na rynku, ciągłe doskonalenie oferty, realizacja trudnych projektów z zakresu analiz biznesowych, doradztwa biznesowego - zarówno inwestycyjnych jak i restrukturyzacyjnych, pomoc w zakładaniu i przekształcaniu formy prawnej prowadzenia działalności, pomoc w pozyskiwaniu funduszy UE oraz w realizacji projektów, na które pozyskano dotacje,  przygotowywanie studiów wykonalności, rachunków kosztów i korzyści, biznes planów, projekcji finansowych, montaży finansowych, restrukturyzacji finansowej, procesowej, produktowej, doradztwo strategiczne, projekty logistyczne - to tylko ważniejsze obszary działalności.

W czasie porządkowania dokumentacji przed jej przekazaniem do archiwizacji zrobiłem statystyki, na które dotychczas nigdy nie miałem czasu.  Chciałbym się z Państwem podzielić tymi informacjami.

Poziom pozyskanych środków finansowych pozyskanych przez naszych Klientów- głównie dotacje z funduszy UE - zamknął się dziewięcio- cyfrową liczbą.  W okresie 12 lat działalności Spółka zrealizowała ponad 480 projektów. W różnych formach - od umów o pracę po umowy B2B w Spółce pracowało w tym okresie 86 osób - z tego na umowę o pracę 24 osoby. Dla połowy z nich była to pierwsza praca, połączona z odbywaniem staży, finansowanych ze środków Urzędów Pracy.

Wszystkim Państwu – zarówno Klientom jak i Pracownikom i Współpracownikom - serdecznie dziękuję. Życzę zdrowia, optymizmu, hartu ducha oraz konsekwencji w dalszej działalności biznesowej oraz życiu osobistym.

Dla mnie nadszedł czas na ogród, bibliotekę, zabawę z wnukami, lekturę książek, które cierpliwie czekają w kolejce. Uspokajam wszystkich – wspomnień nie będę pisał i publikował.

Zbigniew Moskal