Projekty społeczne

L.P. Nazwa klienta Siedziba Okres realizacji Zakres wykonanych usług
1 Stowarzyszenie NGO Zamość X 2010 r. Przeprowadzenie warsztatów z zakresu zwiększenia efektywności działań organizacji sieciowych w ramach projektu Sieć MPD
2 Stowarzyszenie studenckie NGO Warszawa III 2010 r. Szkolenia "Tworzenie biznes planu" i "Zakładanie wlasnej firmy: w ramach Akademii Umiejętności 2010"
3 Stowarzyszenie NGO Lublin od 2010 r. Organizacja wizyt studyjnych i krótkich szkoleń zawodowych, m.in.: "Tworzenie biznes planu" w ramach Akademii Przedsiębiorczości Lubelskie Forum Młodych LEWIATAN jako organizator praktyk i opiekun studentów z ramienia przedsiębiorstwa
4 Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Lublin I 2007- I 2008 r. Usługi doradcze oraz kierowanie zespołem wdrożeniowym w zakresie i formie niezbędnej do usprawnienia organizacji i zarządzania – w tym wykorzystania narzędzi i środków informatyki w programie PAFW Wolontariat Studencki, realizowanym przez Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów
5 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Warszawa IX 2004- VIII 2005 r. Przygotowanie i prowadzenie zajęć szkoleniowych w ramach Akademii Outplacementu oraz konsultacje dla uczestników w zakresie przygotowania projektów do finansowania z SPO-RZL
6 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Warszawa VI 2004- VII 2005 r. Doradztwo, przygotowanie i realizacja szkoleń w ramach programu outplacementowego „Bezrobocie – co robić”
7 Polski Związek Głuchych Warszawa IX 2004 - IX 2005r. Realizacja projektu praca w świecie ciszy-niedosłyszący na otwartym rynku pracy realizowanego w ramach SPO.RZL - działanie 1.4
8 Międzynarodowa firma szkoleniowo-doradcza Hamburg V-XI 2004r. Prowadzenie 18 warsztatów (72 godziny) z zakresu podstaw przedsiębiorczości oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej projekt: Twoja Szansa w ramach programu PRAHRE
9 Stowarzyszenie naukowo-techniczne Zamość XI 2013 r - II 2004 r. prowadzenie zajęć w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego : Promowanie postaw przedsiębiorczych i aktywności gospodarczej w środowisku ludzi młodych
10 Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Zamość X 2003 - I 2004r. Prowadzenie warsztatów i wykładów w ramach projektu: Promowanie postaw przedsiębiorczych i aktywności gospodarczej w środowisku ludzi młodych 2003-2004
11 Polsko Amerykańska Fundacja Wolności Warszawa II - IX 2003r Zarządzanie programem outplacementowym: BEZROBOCIE – CO ROBIĆ – opracowanie założeń programu, ustalenie form i metod realizacji, zarządzanie realizacją działań oraz prowadzenie zajęć w ramach Programu
12 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Warszawa III - X 2002 r. Restrukturyzacja zatrudnienia Elektrownia im T.Kościuszki w Połańcu/Wschodnia Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych - realizacja projektu outplacementu