Zaproszenie do współpracy

 

Nazywam się Zbigniew Moskal. Jestem głównym udziałowcem ABM Consulting Sp. z o.o. oraz Prezesem Zarządu tej spółki.

Misję ABM Consulting Sp. z o.o. określiłem jako: „odpowiedzialne doradztwo”. Chętnie podzielę się z Państwem zdobytą wiedzą i doświadczeniem, aby wspólnie zrealizować Wasze cele.

Przez 35 lat budowałem zespoły i zarządzałem ludźmi w różnych branżach od średnich do dużych przedsiębiorstw. Od ponad 28 lat – oprócz działalności menedżerskiej - jestem analitykiem, doradcą biznesowym i wykładowcą-trenerem w szkołach biznesu. Współpracuję także z renomowanymi firmami szkoleniowymi.  

Od 15 lat prowadzę własną firmę consultingową. Umiejętności zdobyte przez lata w dużych organizacjach „przeskalowałem” na rzecz własnego biznesu. W 2008 roku dla obsługi wydzielonego obszaru biznesowego (związanego z doradztwem oraz sporządzaniem dokumentacji aplikacyjnej dla przedsiębiorstw, pragnących wykorzystać fundusze unijne do zwiększenia tempa rozwoju oraz ich konkurencyjności) powołałem spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością a rok później - dla innych projektów – powołałem spółkę komandytową.  

Zainteresowane osoby zapraszam do zakładek: referencje i zrealizowane projekty. Znajdziecie tam Państwo opinie naszych Klientów oraz dorobek ABM Consulting w zakresie doradztwa biznesowego, studiów wykonalności i analiz przed-inwestycyjnych oraz projektów społecznych. Mam nadzieję, że jest to najlepsza forma potwierdzenia naszych kompetencji.

Zapraszam do współpracy. Osoby oraz firmy, uzależniające jej nawiązanie od spełnienia przeze mnie wymagań formalnych zapraszam do opisu mojego wykształcenia, doświadczenia menedżerskiego oraz doświadczenia w pracy w radach nadzorczych.

Zbigniew Moskal
Prezes Zarządu
ABM Consulting Sp. z o.o