Zb.Moskal: Opis wykształcenia i doświadczenia zawodowego


Wykształcenie

Okres Wyszczególnienie
2015 Certyfikat European Logistics Association nr 150204472 na poziomie European Senior Logistican ESLog
2014 Szkolenie certyfikacyjne uprawniające do prowadzenia badań rentowności metodą ValueViewTM
2014 IX Szkolenie zawodowe: Nowoczesne systemy intralogistyczne – Bayern International GmbH i Bawarskie Ministerstwo Gospodarki, Energii i Technologii
Od 2014 Coaching Fundamentals Certificate (CFC) - Instytut Rozwoju Biznesu w Warszawie
1990-2016 Krótkookresowe szkolenia z zakresu prawa, finansów, podatków, zarządzania, marketingu
2003–2004 Studium doktoranckie (absolutorium)- Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego „Transfer Wiedzy” w Warszawie
1996 Podyplomowe studia z zakresu zarządzania finansami - Centrum Rozwoju Rachunkowości Łódź Centrum Kreowania Liderów Warszawa
1992 Certyfikat potwierdzający pozytywny wynik egzaminu dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa
1976 – 1981 Magister inżynier organizacji produkcji (z wyróżnieniem) – Politechnika Lubelska Instytut Organizacji i Zarządzania


Doświadczenie menedżerskie

L.P. Data od: Data do: Miejsce: Firma: Stanowisko: Opis:
1 1981.05.25 1986.06.30 Świdnik PZL Świdnik Stażysta/planista/specjalista ds. organizacji produkcji Planowanie wykonawcze produkcji, zarządzanie przebiegiem produkcji, wdrażanie systemu komputerowego planowania dzienna- zmianowego na stanowiskach pracy
2 1986.07.01 1989.06.30 Lublin Centrum Badawczo-Wdrożenio-we CEKOMP Sp. z o.o. Zastępca Dyrektora ds. technicznych Kierowanie procesem komputeryzacji ponad 300 przedsiębiorstw, uzyskanie statusu licencjonowanego producenta aplikacji Auto-CADa, kierowanie realizacją dwóch Centralnych Programów Badawczo-Wdrożeniowych
3 1989.07.01 1991.06.30 Lublin Polsko- Włoska Spółka Akcyjna SIPMA (j.v) Zastępca Dyrektora ds. Organizacji i Informatyki Kierowanie procesem podziału przedsiębiorstwa państwowego Lubelska Fabryka Maszyn Rolniczych, wydzieleniem części wchodzącej do spółki SIPMA i organizacją przedsiębiorstwa j.v.. Wdrożenie nowoczesnego modelu zarządzania i organizacji procesów. Wdrażanie nowych technologii oraz uruchamianie produkcji siników wysokoprężnych, mikrociągników i maszyn rolniczych.
4 1991.07.01 1994.06.30 Lublin PZL CEZAL (p.p.) Dyrektor naczelny Kierowanie procesem restrukturyzacji, rozwoju form i metod działalności, Potrojenie poziomu przychodów ze sprzedaży, budowa własnej sieci i struktur sprzedaży. Opracowanie i wdrożenie projektu prywatyzacji spółki w formule leasingu pracowniczego
5 1994.07.01 1996.10.30 Lublin MONTEX S.A. V-ce Prezes Zarządu CEO Kierowanie procesów rozwoju form i metod działalności przedsiębiorstwa spółki (wielodziedzinowe) w Polsce, ekonomizacja i zmiana systemu zarządzania, wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO, przekształcenie formy prawnej (Spólka z o.o. w S.A.), zabezpieczenie wymagań zleceniodawców kontraktów eksportowych
6 1996.11.02 1998.11.30 Lublin SIPMA S.A (grupa Kapitałowa) Dyrektor Logistyki w SIPMA S.A. Prezes zarządu i Przewodniczący /Członek Rad Nadzorczych Spółek Zależnych od SIPMA S.A. Zarządzanie Pionem Logistyki, Praca w Zespole Wdrożeniowym Systemu Zarządzania Jakością ISO-9000, kierowanie procesem wdrożenia systemu zintegrowanego BAAN – TRITON, Zarządzanie (Prezes zarządu) Spółkami – FRUCTSUNPOL i WINTARPOL, kierowanie pracą Rady Nadzorczej KRE-SIP, praca w Radzie Nadzorczej LFMR S.A.
7 1998.12.01 2001.07.30 Lublin Lubelskie Przedsiębio-rstwo Budownictwa Ogólnego S.A. Prezes Zarządu Zarządzanie procesem głębokiej restrukturyzacja spółki (spółka w programie NFI). Zaprojektowanie i wdrożenie programu restrukturyzacji procesowej, produktowej, poprawy poziomu nowoczesności wyposażenia technicznego i technologii, Uruchomienie nowych obszarów działalności biznesowej, podwojenie poziomu przychodów ze sprzedaży i redukcja kosztów (controlling operacyjny, zarządzanie projektami) przez co spółka uzyskała satysfakcjonujący Właścicieli poziom rentowności i dynamikę wzrostu udziału w rynku.
8 2002.02.01 2002.10.30 Lublin Polska Fundacja Wspomagania Ośrodków Rozwoju Gospodarczego OIC Poland Dyrektor ds. Projektów Kierowanie procesem przygotowania i realizacji projektów szkoleniowych, doradczych i biznesowych, Przygotowanie i uzyskanie akredytacji firmy w ramach tworzonej przez PARP sieci usług doradczych (KSU)
9 2001.08.01 Nadal Lublin ABM Consulting Sp. z o.o. (dawniej działalność gospodarcza, spółka z o.o. Sp.K.) Prezes zarządu Założenie i zarządzanie działalnością w zakresie świadczenia usług doradztwa organizacyjno-prawnego, finansowego oraz ogólnego, związanego z zarządzaniem działalnością operacyjną i rozwojową, działalność szkoleniowo-doradcza, coaching i mentoring dla właścicieli, zarządów i wyższej kadry kierowniczej przedsiębiorstw, wspomaganie rozwoju działalności oraz realizacji projektów przez organizacje pozarządowe

 

 

Doświadczenie w pełnieniu funkcji w Radach Nadzorczych

Okres Siedziba Firma Finkcja
2008-2011 Lublin Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o.
(niezależny członek Rady Nadzorczej)
V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej
2004-2006 Lublin LEKARZE SPECJALIŚCI Sp. z o.o.
(niezależny członek Rady Nadzorczej)
Przewodniczący Rady Nadzorczej
1997-1998 Lublin Lubelska Fabryka Maszyn Rolniczych S.A.
(desygnowany przez G.K. SIPMA)
Członek Rady Nadzorczej
1996-1999 Krępiec k/Lublina KRE-SIP Sp. z o.o.
(desygnowany przez G.K. SIPMA)
Przewodniczący Rady Nadzorczej
1992-1995 Bodaczów BOLMAR S.A. (JSSP)
W imieniu Skarbu Państwa
Przewodniczący Rady Nadzorczej